Kursy dla dzieci w wieku 6-12 lat

2 x 60 min. w tygodniu (80 godzin lekcyjnych rocznie)

 

Już od pierwszych zajęć dzieci uczą się mówić pełnymi zdaniami. Dzięki aktywnemu udziałowi w lekcjach dzieci nie tylko nabywają zdolność poprawnego mówienia, pisania i czytania, ale także zyskują ogromną pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym. Nasi wysoko wykwalifikowani wykładowcy doskonale dostosowują zajęcia do wieku i umiejętności uczniów. Nauka połączona jest z grami i zabawami, dzięki którym dzieci nie tylko wspaniale się bawią, ale także doskonale rozwijają swoje zdolności językowe. Zajęcia prowadzone są w małych grupach.

 

Podręczniki z serii KIDS to praktyczna nauka języka, która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi dzieci uczą się całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika zajęć sprawia, ze mali uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia z kontekstu. Usystematyzowane powtórki i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy. A wszystko to przeplatane jest odpowiednio dozowanymi grami aktywizującymi i motywującymi, które zapobiegają znużeniu oraz wspomagają zapamiętywanie nowych partii materiału. Dzieci uwielbiają zajęcia z podręczników KIDS.

 

Najważniejsze cechy tej serii podręczników.

  • praktyczne słownictwo,
  • przystępnie wytłumaczoną gramatykę,
  • kolorowy słowniczek obrazkowy,
  • liczne rebusy i gry językowe, warm-ups,
  • testy do samodzielnego sprawdzenia postępów,
  • testy sprawdzające, prace domowe,
  • dostęp to materiałów audio

.

 

Moje dziewczyny (8 lat) uczą się od pół roku u Rafała i już zrobiły spore postępy. W czasie gdy w szkole uczyły się pisać i liczyć po polsku, to samo robią już na zajęciach z angielskiego i to jest super bo inicjuje myślenie po angielsku. Na zajęciach jest duży nacisk na mówienie – odpowiadanie na proste pytania, bądź powtarzanie. Po lekcjach na zadanie domowe troche pisanie + nauka słówek/zwrotów. Można więc tak to zorganizować aby zadanie nie było smutnym obowiązkiem. My np czasem wymyślamy zabawy związane ze słówkami. Dzięki lekcjom jest motywacja do działania. Najważniejsze że zajęcia podobają się dzieciom .

          – Paweł Szopa – 

Atmosfera

podróże

wszędzie

Online

lepsze życie

"Język obcy to narzędzie na całe życie. Daj je swojemu dziecku."
Rafał Maszkowski
Trener