Dzieci

Kursy dla dzieci w wieku 7-9 lat

2 x 60min. (80 godzin lekcyjnych rocznie).

Kursy dla dzieci w wieku 10-12 lat

2 x 60min. (80 godzin lekcyjnych rocznie)

Już od pierwszych zajęć dzieci uczą się mówić pełnymi zdaniami. Dzięki aktywnemu udziałowi w lekcjach dzieci nie tylko nabywają zdolność poprawnego mówienia, pisania i czytania, ale także zyskują ogromną pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym. Nasi wysoko wykwalifikowani wykładowcy doskonale dostosowują zajęcia do wieku i umiejętności uczniów. Nauka połączona jest z grami i zabawami, dzięki którym dzieci nie tylko wspaniale się bawią, ale także doskonale rozwijają swoje zdolności językowe. Zajęcia prowadzone są w małych grupach.

 

Podręczniki z serii KIDS to praktyczna nauka języka, która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi dzieci uczą się całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika zajęć sprawia, ze mali uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia z kontekstu. Usystematyzowane powtórki i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy. A wszystko to przeplatane jest odpowiednio dozowanymi grami aktywizującymi i motywującymi, które zapobiegają znużeniu oraz wspomagają zapamiętywanie nowych partii materiału. Dzieci uwielbiają zajęcia z podręczników KIDS.

 

Najważniejsze cechy tej serii podręczników.

  • praktyczne słownictwo,
  • przystępnie wytłumaczoną gramatykę,
  • kolorowy słowniczek obrazkowy,
  • liczne rebusy i gry językowe, warm-ups,
  • testy do samodzielnego sprawdzenia postępów,
  • testy sprawdzające, prace domowe,
  • płytę CD.

 

.

 

LEkcje Online

Dzięki platformie internetowej do podręczników DIRECT Method For English można utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał…  Dowiedz się więcej